1/11/2016

Arkösund anslöts ca 150 st kunder/villor Hösten 2016.

Området består av en anslutningsnod samt 11 st skarvskåp utplacerade runt om i området.

Arkösund är byggt med blåsfiber, dvs att man gräver ner dukter (plaströr som man sedan blåser i fiber i med tryckluft)

Från Noden blåste vi stamfiberkablar (kablar med flera fibrer i samma kabel) ut till skarvskåpen, Från skarvskåpen blåste vi sedan kundfiber (2 fibers kabel)

ut till kunderna för att sedan skarva dessa mot varandra i skarvskåpen. Inne hos kund monteras en mediaomvandlare (på en lämplig plats överenskommen med kund) med ex antal LAN portar där tex router ansluts.

1/11/2016

Ljunga byggdes under samma period som Arkösund och Östra Husby (Hösten 2016)

112 kunder anslöts till IP-Only´s nät.

3/10/2016

Byggnation av stamnät med fiber samt 133 kundanslutningar som även detta byggdes Hösten 2016 åt IP-Only via Ericsson.

Please reload

Senaste inlägg

November 1, 2016

November 1, 2016

October 3, 2016

Please reload

Arkiv
Please reload